Paloma Breeze -
���� ��� ��������:
����� ������
 
�������:  
(��� �������)
�����:    
 
������� ���������
Black mud��������������� ����� �� ����� �� �������� "Dr.Kremer"SPA-���� �� ������������������ ������������� � ������������������������ � ��������������������� �������� ��������� ��� ������������ � ������������� ��� ����� � ���� ������SPA-���� �� ��������� �������� ���� ��� ������������ �������� ��������� �������� ���������������� � ����JERICHOBlack mudSPA-����� ��� �������SPA-���� �� ��������SPA-���� �� ������������� ��� �������� �������� �������� �� ���������� "�������" ������ �������� ���� ���� � �������������������� ������������� ���������
������ ����������� ��� ���� � �������


          / Body butter
����� ��� ���� � ���������� �������� ���� � ����������� ���������� / Body butter
������:
1425 ���.
1050 ���.
          / Body butter

������������� ���� �� ������ ��������� ����������� ����� (����� ������, ������� ����� � ����� ������ ��) � ������� ��������� ������� �������� �� ����������� ������ ������������ ������ ������ ����. ����������� �������� �������� ����, �������� � ������ �����, �������� ���� ��������������� � ������������ � ��� ������������ �������� ������.


2010 � PalomaBreeze.ru | ��������-������� ��������� �������� ����. �������: +7 (495) 506-63-98 | E-Mail: [email protected]
30.11.2022 00:52