Paloma Breeze -
���� ��� ��������:
����� ������
 
�������:  
(��� �������)
�����:    
 
������� ���������
Black mud��������������� ����� �� ����� �� �������� "Dr.Kremer"SPA-���� �� ������������������ ������������� � ������������������������ � ��������������������� �������� ��������� ��� ������������ � ������������� ��� ����� � ���� ������SPA-���� �� ��������� �������� ���� ��� ������������ �������� ��������� �������� ���������������� ��� ���� � ������������ � ����JERICHOBlack mudSPA-����� ��� �������SPA-���� �� ��������SPA-���� �� ������������� ��� �������� �������� �������� �� ���������� "�������" ������ �������� ���� ���� � �������������������� ������������� ���������
������ ������


������� � ���, ��� �� � ��� ����������

��� ��������-������� ��� ������ ���������� ��� �������� ������� � ����� ������������� ��������� Breeze by Paloma. Paloma Breeze ���������� ��������� �������� ����, ������� ������������ � ������ ����� �� ������� � ������ �������������. ������������� ���������������� ����� Breeze ����� ������� ���������� �������� ��, ��� ���������, �������������� ��� � ��������, �������� ����������� �������� ���������� �������� ���� � ��������� ������� ���������.

���� ��������� �������� �� ������ ��������� �� �����, �� ����� ����� � ���� ��������������� ������ �� ���� ������� � ��������� ����������� ��������� ���������. �� ��������� ��������� �������������� ������� �������� �������� ������������� ������������ ��������������� ����������� �������. ������� ������������ � �������� ��������� ������������� ����� ������� ������� ����������� �� ������������ � ��� � ������. �� ������ �� ������ ����� �������� ������������ � ����������, � ��� �� ���������� ����� ������. ���� �� ������� ����� ������� ���������, �� �� ������� ��������� ����� ���� ����������� ����� ���������. ����� ������ ������ - ����� ���� ������� ��������!

2010 � PalomaBreeze.ru | ��������-������� ��������� �������� ����. �������: +7 (495) 506-63-98 | E-Mail: [email protected]
02.10.2022 15:17